בעלי תפקידים במלב"ב​​

לשכת מנכ"ל

לשכת סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

מנהלת לשכת סמנכ"לית

מנהלת חשבונות ראשית

מרכזי יום

מנהל מרכז יום פסגת זאב

מנהלת מרכז יום תלפיות

מנהלת מרכז יום גבעת משואה

מנהלת מרכז יום בית שמש

מרכזת תכנית "פעימה"

מענה ביתי

מנהל מלב"ב עד הבית

מנהלת מלב"ב סיעוד

מנהלת מלב"ב קשר טלפוני לבני הגיל השלישי

מנהלת פיתוח משאבים ושיווק​

מנהלת תחום מתנדבים​

מנהלת מחקר

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

פניות הציבור