בעלי תפקידים במלב"ב​​

לשכת מנכ"ל

לשכת סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

מנהלת לשכת סמנכ"לית

מנהלת חשבונות ראשית

מרכזי יום

מנהל מרכז יום פסגת זאב

מנהלת מרכז יום תלפיות

מנהלת מרכז יום גבעת משואה

מנהלת מרכז יום בית שמש

מרכזת תכנית "פעימה"

מענה ביתי

מנהל תחום מלב"ב לקהילה

מנהלת תחום מלב"ב סיעוד

מנהלת מלב"ב מוקד הפגת בדידות

מנהלת גיוס ופיתוח משאבים

מנהלת תחום מתנדבים​

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

פניות הציבור