fbpx

בעלי תפקידים במלב"ב​​

לשכת מנכ"ל

לשכת סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

סמנכ"לית כספים, משאבי אנוש ולוגיסטיקה​

מנהלת לשכת סמנכ"לית

מנהלת חשבונות ראשית

תחומים ושירותים

מנהל תחום מלב"ב לקהילה

מנהלת תחום מלב"ב סיעוד

מנהלת מלב"ב מוקד הפגת בדידות

"פעימה" - לצעירים עם דמנציה

מרכזי יום

מנהל מרכז יום פסגת זאב

מנהלת מרכז יום תלפיות

מנהלת מרכז יום גבעת משואה

מנהלת מרכז יום בית שמש

מנהלת גיוס ופיתוח משאבים

מנהלת תחום תוכן הדרכה ומחקר

מנהלת תחום מתנדבים​

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

פניות הציבור

דילוג לתוכן