יו"ר מלב"ב

 • מר זבולון אורלב

חברי ועד מנהל מלב"ב

 • פרופ' מרטה רוזין
 • עו"ס לאה אברומוביץ
 • פרופ' יצחק בריק
 • מר יואל נתן
 • גב' פנינה והב
 • ד"ר רוי שטרן
 • מר יוסי גרנות
 • מר ג'ף קאהן
 • מר מנחם וגשל
 • מבקר הפנים: רו"ח אמנון בכר
 • יועץ משפטי: עו"ד אלי יוגב
 • רו"ח: רו"ח אבי פרקש, משרד: BDO

חברי האסיפה הכללית מלב"ב
בנוסף לחברי הוועד המנהל

 • מר עקיבא סלע
 • מר שמאי קינן
 • פרופ' ז'ק מישל
 • מר דודו זקן
 • ד"ר דניאל אזולאי
 • הרב שמואל קליצנר

ועדת ביקורת

 • יו"ר: מר עקיבא סלע
 • פרופ' ג'ק מישל
 • מר דודו זקן

ועדת כספים

 • יו"ר: מר יוסי גרנות
 • מר יואל נתן
 • ד"ר רוי שטרן

ועדת גיוס משאבים

 • יו"ר הועדה: מר ג'ף קאהן
 • פרופ' מרטה רוזין
 • הרב שמואל קליצנר
 • גב' פנינה והב
 • גב' סוזן הסנסון

ועדת תוכן

 • יו"ר: מר דרור רותם
 • מרכז הועדה: עו"ס דוד כאהן
 • פרופ' רותי פיין
 • ד"ר זאב פרידמן
 • גב' שרית דורון
  עו"ס ג'קי דיאמונד
  עו"ס רבקה איש שלום
  עו"ס רנה קליכמן
  עו"ס שרית זמל
  גב' מאיה גוריאל
  גב' שושנה ליכטמן
  גב' ורדה שרעבי
  עו"ס דבורה מרקוס
  גב' נעה מלמד
  גב' אביגיל שינדורף

פורום מקצועי אסטרטגי​

 • יו"ר: ד"ר זאב פרידמן
 • מרכז הפורום: עו"ס דוד כאהן
 • מר ברוך עובדיה
 • מר דרור רותם
 • פרופ' רותי פיין
 • גב' אביגיל שינדורף
 • עו"ס מרשה דונשיק
 • עו"ס רבקה איש שלום
 • עו"ס ג'קי דיאמונד
 • גב' שרית דורון
 • עו"ס שרית זמל
 • מר יוסי ברנט
 • גב' מאיה גוריאל
 • גב' שושנה ליכטמן
 • עו"ס דבורה מרקוס
 • גב' ורדה שרעבי
 • עו"ס רנה קליכמן
 • גב' ברנדה מורגנשטיין
 • גב' הילה מאירי
 • עו"ס לאה אברומוביץ
 • מר ג'וני למברגר
 • גב' נטע כהן
 • פרופ' יצחק בריק

ועדת היגוי מחקר

 • יו"ר: פרופ' ג'ק חביב
 • פרופ' חריקליה סגל
 • גב' ג'ני ברדסקי
 • פרופ' אלי ורטמן
 • עו"ס לאה אברומוביץ
 • ד"ר זאב פרידמן
 • גב' רחל ברנבאום
 • גב' שרית דורון
 • עו"ס רנה קליכמן
 • עו"ס שרית זמל
 • עו"ס דוד כאהן
 • גב' מאיה גוריאל
 • גב' ורדה שרעבי
 • עו"ס דבורה מרקוס
 • מר יוסי ברנט
 • גב' אביגיל שינדורף

ועדת מלב"ב עד הבית וסיעוד

 • פרופ' יצחק בריק
 • מר מנחם וגשל