יו"ר מלב"ב

חברי ועד מנהל מלב"ב

חברי האסיפה הכללית מלב"ב
בנוסף לחברי הוועד המנהל

ועדת ביקורת

ועדת כספים

ועדת גיוס משאבים

ועדת תוכן

פורום מקצועי אסטרטגי​

ועדת היגוי מחקר

ועדת מלב"ב עד הבית וסיעוד