fbpx

מלב"ב "פעימה"

מרכזי יום ייחודיים בירושלים לצעירים עד גיל 68
המתמודדים עם ירידה קוגנטיבית, דמנציה ואלצהיימר

פנו אלינו להרשמה ופרטים נוספים.

עמותת מלב"ב בשיתוף פעולה עם מוזיאון ישראל, מציגים:

פעילות ייחודית לצעירים המתמודדים עם דמנציה

דרך אומנות ויצירה ומגוון פעילויות מהנות, בעזרת צוות מקצועי ותומך מטעם מלב"ב ומטעם מוזיאון ישראל, המשתתפים זוכים לפעילות קוגניטיבית, שיחות בענייני אקטואליה; משחקי חשיבה ולימוד משותף; פעילות יוצרת; פעילות גופנית; פעילות טיפולית; ועוד ועוד.
העניקו ליקירכם פעילות שבועית ייחודית ומהנה, המעניקה פעילויות איכותיות, קבוצת שייכות ושיח על המסע המאתגר היומיומי.

שתי קבוצות פעילות בירושלים:

מלב"ב
מוזיאון ישראל

פעילות בשעות הבוקר

לימוד על אומנות, יצירה, סיור
בתערוכות קיימות ברחבי המוזיאון ועוד

מלב"ב
גבעת משואה, ירושלים

פעילות בשעות הבוקר

פעילות קוגניטיבית, פעילות גופנית, אקטואליה,
מוזיקה, אומנות, גינון טיפולי ועוד

דמנציה - גם בגיל צעיר

אנו עדים להצערה בגיל האנשים המתמודדים עם דמנציה
עבור אנשים אלה מפעילה עמותת מלב"ב קבוצות ייחודיות – "פעימה" – המבוססת על מתן מענים לצרכיהם הייחודיים של משתתפיה: אינטראקציה חברתית; פעילות קוגניטיבית; פעילות יוצרת; פעילות טיפולית/ תרפיסטית; פעילות גופנית; ועוד, לצד קבוצות תמיכה מקצועית בבני זוג של אנשים צעירים עם דמנציה ואלצהיימר ובני משפחה נוספים.

לצד הפעילות המגוונת והרחבה, מהווה הקבוצה הזדמנות למפגשים עם קבוצת השווים, המהווה בין היתר קבוצת השתייכות חברתית, נוכח צמצום הקשרים החברתיים בעקבות השינויים הקוגניטיביים וההתנהגותיים אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר.

נגן וידאו

פנו אלינו לפרטים נוספים.

דילוג לתוכן