מסמכי העמותה

לחצו על שם המסמך להורדה

תעודת מלכ"ר
תעודה לרישום העמותה
סעיף 46
ניכוי מס
אישור ניהול תקין 2022
ניהול ספרים
אישור חשבון בנק
ISO 9001:2015
מאזן כספי 2020 עברית
מאזן כספי 2020 אנגלית
תוכנית עבודה 2021
מבנה ארגוני 2021