מסמכי העמותה

לחצו על שם המסמך להורדה

תעודת מלכ"ר
תעודה לרישום העמותה
סעיף 46
ניכוי מס
מאזן כספי 2018
ניהול ספרים
אישור חשבון בנק
2018 Audited Financials
מאזן כספי 2019
תוכנית עבודה 2021
מבנה ארגוני 2021
מאזן כספי 2019 אנגלית