מסמכי העמותה

לחצו על שם המסמך להורדה

תעודת מלכ"ר
תעודה לרישום העמותה
סעיף 46
ניכוי מס
אישור ניהול תקין 2023
ניהול ספרים
אישור חשבון בנק
ISO 9001:2015
מאזן כספי 2021 עברית
מאזן כספי 2021 אנגלית
תוכנית עבודה 2021
מבנה ארגוני 2021