מסמכי העמותה

לחצו על שם המסמך להורדה

תעודת מלכ"ר
תעודה לרישום העמותה
סעיף 46
ניכוי מס
מאזן כספי 2018
ניהול ספרים
אישור חשבון בנק
2018 Audited Financials