fbpx

מחקר והערכה

מחקר מלב"ב

יחידת המחקר במלב"ב פיתחה במרוצת השנים , טכנולוגיות מיחשוב המסייעות לשימור הזיכרון לאדם עם דמנציה ואלצהיימר. כמו כן יזמה מחקרים שונים, שזכו להתפרסם בכתבי עת מקצועיים והוצגו בכנסים שונים.

יחידת המחקר, הפועלת בשיתוף מוסדות אקדמאים בישראל, באירופה ובמדינות נוספות בעולם, חוקרת בתמיכת קרנות מחקר וקרנות פילנתרופיות שונות, נושאים מגוונים לשיפור אורחות החיים ואיכות החיים של אנשים עם דמנציה ואלצהיימר ובני משפחותיהם. כמו כן משמשת יחידת המחקר כלי בקרה ומחקר לפיתוח שירותים ומענים שונים של מלב"ב לאנשים עם דמנציה ובחינת האפקטיביות שלהם, תרומתם, התאמתם ושיפורם לטובת מטופלינו.
תוצאות המחקרים של מלב"ב מוצגים בכנסים מקומיים ובינלאומיים ומתפרסמים בכתבי עת מקצועיים שונים, בארץ ובעולם.
דילוג לתוכן