טפסים להורדה עבור נתינת חסות לצועד וויתור רפואי:

טופס נתינת חסות

טופס ויתור רפואי