לראשונה בארץ נפתחה קבוצה לחולי אלצהיימר צעירים – קבוצת "פעימה"

התכנית המוצעת לחולי דמנציה צעירים מבוססת על צרכיהם הייחודיים של אוכלוסייה זו: אינטראקציה חברתית, פעילות קוגניטיבית, פעילות יוצרת, פעילות טיפולית/תרפיסטית, פעילות גופנית, קבוצות תמיכה למשפחה ולבני הזוג.

קבוצת תמיכה

על מנת להקל במעט את העומס הרב המוטל על בני המשפחות, תתקיים אחת לשבועיים קבוצת תמיכה מקבילה לבני הזוג כמו כן, תוקם קבוצת היגוי בהשתתפות בני ובנות הזוג שמטרתה ללמוד על ההעדפות וההמלצות לגבי סוגיות שונות הכרוכות בהפעלת התכנית.

מחלקת המחקר

של מלב"ב פעילה מאד במחקרים הקשורים לאורח חיים בריא בשיתוף המדען הראשי בישראל ובשיתוף קרנות מחקר מהאיחוד האירופאי, קופות חולים ועוד. מחלקת המחקר של מלב"ב תלווה באופן צמוד את הפעילות במרכז ותערוך סקר יומי המודד את הפעילות הקוגניטיבית של המשתתפים, אורח חייהם ובריאותם הכללית.

העלאת מודעות ציבורית

אחת ממטרותיה העיקריות של עמותת מלב"ב היא העלאת המודעות למחלת האלצהיימר בקרב קשישים וצעירים כאחד. בעוד שקשישים מוכרים וזכאים לקצבאות שונות ע"י המוסד לביטוח הלאומי, על אף שאין די בהן. לחולי אלצהיימר צעירים אין הגדרה התואמת לכל צרכיהם הייחודיים.
הרשויות השונות והממסד הרפואי אינם נותנים את המענה הכלכלי והטיפולי המתאים להם והמשפחות כורעות תחת הנטל הכלכלי הכבד הכרוך באבחון ובטיפול באדם חולה דמנציה בגיל צעיר.
מלב"ב מובילה הצעת חוק בנושא ופעילה מאד במרחב הציבורי, להעלאת המודעות למחלת האלצהיימר.

להלן פירוט על הפעילויות המוצעות:

אינטראקציה חברתית

אחת ההשלכות של השינויים הקוגניטיביים וההתנהגותיים של האנשים הצעירים עם דמנציה היא צמצום הקשרים החברתיים. המועדון יספק להם הזדמנויות למפגשים עם קבוצת שווים אשר תהווה, בין היתר, קבוצת השתייכות חברתית.

פעילות קוגניטיבית

על מנת לחזק ולשמר במידת האפשר יכולות קוגניטיביות, יתקיימו פעילויות קבוצתיות שונות אשר יכללו שיחה על ענייני אקטואליה, משחקי מילים וטריוויה, משחקי חשיבה ולימוד משותף.

פעילות יוצרת

למשתתפים הצעירים יש צורך בתעסוקה משמעותית אשר תעצים אותם ותספק להם תחושת ערך עצמי. לשם כך יעסקו מדי יום הפעילות יוצרת שעשויה לכלול, הכנת חלק מארוחת הצהריים שיאכלו באותו היום, עבודה משרדית, הכנת חבילות לחיילים ו/או לקבוצות נזקקים אחרים, עבודות לטיפוח הגינה במועדון וכו'.

פעילות טיפולית במקביל לפעילות היוצרת

במקביל לעבודה הקבוצתית יוצאו מן הקבוצה בודדים או קבוצות (כל פעם מישהו אחר) לעבודה עם תרפיסט מוסמך התחום המתאים לאותם המשתתפים. מדובר בתרפיה באמנות, פוטותרפיה, ביבליותרפיה או מוסיקה.

פעילות גופנית

הפעילות הגופנית חיונית הן לבריאות הפיזית והן לחיזוק הקוגניציה. מדובר באנשים שהם בדרך כלל בריאים וחזקים מבחינה גופנית. תהיה להם שעת התעמלות בהנחיית מדריך ספורט מוסמך.

קבוצת תמיכה

המשתתפים במועדון זה מודעים לשינויים שחלים אצלם. הם מגיבים במידות שונות של תסכול, כעס, עצב ודיכאון. העובדת הסוציאלית של המועדון תנחה שיחתה קבוצתית ללימוד דרכי התמודדות ולמתן תמיכה הדדית.

קבוצת תמיכה לבני זוג

אחת לשבועיים תתקיים במקביל קבוצת תמיכה לבני זוג אשר חשים, לרוב, בדידות רבה בהתמודדותם עם מציאות קשה ובלתי צפויה.

יצירת קשר:

פרטים נוספים בטלפון: 1-700-70-4533שלוחה 1