null
תרומה באשראי
תרומה המוכרת במס בארה``ב
לתרומה
null
תרומה באשראי
תרומה המוכרת במס בישראל
לתרומה
null
תרומה באמצעות פייפאל
תשלום תרומה מאובטח באמצעות פייפאל
לתרומה

תרומה בשיקים ארצות הברית

תרומה באמצעות המחאה (לתרומה מוכרת בארה"ב בלבד):

 • רשמו המחאה לפקודת: "PEF Israel Endowment Funds"
 • שלחו בדואר לכתובת:
  PEF Israel Endowment Funds, Inc.
  630 Third Ave. Suite 1501
  New York, NY 10017

– סכום תרומה מינימלי עבור קבלת מס בארה"ב הנו 25$.

יש לציין שהתרומה שלך הנה עבור מלב"ב + מהו האירוע או הפרויקט בו אתם תומכים (אם ישנו).

תרומה בשיקים ישראל

תרומה באמצעות המחאה/מזומן

 • רשמו המחאה לפקודת: "עמותת מלב"ב "
 • שלחו בדואר לכתובת:
  בית מלב"ב, רחוב לאה פורת 21
  ת.ד 3622, ירושלים, מיקוד 9640868

יש לציין שהתרומה שלך הנה עבור מלב"ב + מהו האירוע או הפרויקט בו אתם תומכים (אם ישנו).

ניתן לתרום טלפונית במספר 073-796-3959.

מלב"ב, העמותה המקצועית המובילה בטיפול במחלת האלצהיימר ודמנציה פועלת למען החולים ובני משפחותיהם בכל עת קרוב ל-30 שנה ומעניקה להם רשת תמיכה וסיוע בכל שלבי המחלה.

עם הגידול בתוחלת החיים, עלה מספר החולים במחלות האלצהיימר והדמנציה.
לצערנו לא נמצא עד כה מרפא אמיתי ואו מניעתי – אף אחד אינו חסין מפני המחלה.
שיטת מלב"ב מעניקה איכות חיים טובה יותר, זאת תוך צעידה עם הקדמה ופיתוח טכניקות ואמצעים חדישים לטיפול.

מלב"ב, ארגון בעל שם בקהיליה הרפואית בארץ ובעולם, שזכה בפרסים רבים במהלך השנים רואה בפעילותה שליחות ממעלה ראשונה גם בהגברת המודעות הציבורית למחלה.

30% מתקציבה השנתי של מלב"ב נסמך על תרומות וכדי להמשיך ולקיים מפעל חשוב זה למען חולי האלצהיימר והדמנציה לסוגיה, מלב"ב זקוקה לך.

אנא עזרו לנו להביא את שיטת מלב"ב לכל משפחה הזקוקה לעזרה בכל מגזרי האוכלוסייה, תרומתכם חשובה לנו!

מוכר בחוק עפ"י סעיף 46 לחוק המיסים הישראלי, גם בבריטניה, ארה"ב וגם בקנדה.